Kontakt

 

DietoStyl Poradnia Dietetyczna
Monika Majchrzycka-Eliks

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
ul. Ignacego Krasickiego 1
62-035 Kórnik

NIP: 7861670823

 

E-mail: dietostyl.poradnia@gmail.com

 

mgr Monika Majchrzycka-Eliks
Telefon: 605 618 806

Marianna Frąckowiak
Telefon: 790 596 966

 

Dane do przelewu
66 1140 2004 0000 3602 7634 4218

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób pozyskane dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługi oferowana przez Firmę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny w celu przygotowania wstępnej oferty oraz obsługi zapytań skierowanych drogą mailową. Kontaktując się z nami wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez firmę DietoStyl Poradnia Dietetyczna Monika Majchrzycka-Eliks, Koszuty-Huby 1, 63-000 Środa Wielkopolska (dalej jako „Firma”), w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Przetwarzanie pozyskanych przez Firmę danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań np. wysłania oferty, odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w adres email lub numer telefonu komórkowego. Pozyskane dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępnione innym niż Firma uprawnionym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy np. Biuro Księgowe, usługi IT, doradcom i innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa. W przypadku udostępnienia Firmie danych osobowych Twoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:

  • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Firmie,
  • o tym, że Firma jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe,
  • o tym, że są jesteś źródłem, od którego Firma pozyskała ich dane.

Administratorem danych osobowych jest DietoStyl Poradnia Dietetyczna Monika Majchrzycka-Eliks, Koszuty-Huby 1, 63-000 Środa Wielkopolska.